سیمین حمیدی

سیمین حمیدی
172 پست 0 نظرات
سیمین حمیدی یکی از نویسندگان ساختنی و فارغ التحصیل رشته مهندسی نرم افزار و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری است.

تازه های ساختنی