خانه نویسندگان مطالب توسط کیانوش فروزش

کیانوش فروزش

کیانوش فروزش
4 مطالب 0 دیدگاه‌ها
متولد 1368. لیسانس مهندسی مخابرات دانشگاه زنجان. فوق لیسانس سینما دانشگاه هنر تهران.

تازه های ساختنی