تکامل ناروال باورمان درباره تاثیر تنوع ژنتیکی روی بقا را دگرگون می‌کند

0
8

یک کشف جدید درباره ناروال یا شبه نهنگ ‌شاخ‌دار نشان می‌دهد تنوع ژنتیکی برای بقای گونه‌های جانوری ضروری نیست. محققان موزه تاریخ طبیعی دانمارک توالی ژنوم یک ناروال از گرینلند غربی را تعیین کرده‌اند و دریچه جدیدی به تاریخچه تکاملی چند میلیون ساله آن باز کرده‎اند.

این یافته‌ها نشان داده ناروال در تمام این دوره تنوع ژنتیکی کمی داشته اما تا به امروز منقرض نشده است. الین لورنزن، استادیار دانشگاه کوپنهاگ و نویسنده ارشد این تحقیق درباره این یافته‌ها می‌گوید:

«شبه‌نهنگ شاخ‌دار نسبت به سایر پستاندارام تنوع ژنتیکی کمی در ژنومش دارد و این درباره هر دو گروه درون قطب شمال و فراتر از آن صدق می‌کند. این ما را شگفت‌زده کرده چون تنوع ژنتیکی بالا با شانس بیشتر بقای طولانی مدت مرتبط شناخته می‌شود.»

ناروال یکی از دو گونه وال دندان‌دار در قطب شمال است که به خاطر عاجی که جمجمه‌اش بیرون زده به عنوان تک‌شاخ دریا هم شناخته می‌شود. ناروال‌های بالغ بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ سانتیمتر طول دارند و وزنشان بین ۸۱۶ تا ۱۶۰۰ کیلوگرم است.

حدود ۱۷۰هزار ناروال در آب‌های قطب شمال اطراف گرینلند، کانادا، روسیه و اسوالبارد زندگی می‌کنند. آنالیزهای ژنتیکی نشان می‌دهد جمعیت آنها برای بازه زمانی طولانی ثابت مانده و تعداد آنها از آخرین دوره یخبندان بیشتر رشد داشته است. اگرچه جمعیت ناروال‌ها در برخی مناطق در اثر شکار رو به کاهش است.

ناروال‎ها تغییرات زیست محیطی بسیار بزرگی را از سر گذرانده‌اند و با این وجود تا همین اواخر جمعیت آنها رو به افزایش بوده است. این در حالیست که تنوع ژنتیکی آنها همیشه پایین بوده است.

در ساختنی بخوانید :
دست کاری بی حد و مرز DNA ، آیا برای آن آمادگی داریم؟

تغییرات زیست محیطی بزرگ می‌تواند به یکی از سه روش زیر روی گونه‌های جانوری تاثیر بگذارد: منقرض بشود، به جای دیگری مهاجرت کند یا با تطبیق با شرایط جدید نجات پیدا کند.
اگر تغییرات زیست محیطی ناگهانی رخ بدهد، تطبیق براساس تنوع ژنتیکی رخ می‌دهد چون زمانی برای ایجاد تنوع جدید وجود ندارد. بنابراین تنوع ژنتیکی بیشتر در یک گونه، مواد ژنتیکی بیشتری را برای انتخاب فراهم می‌کند و در نتیجه شانس گونه برای بقا بیشتر می‌شود. اما مورد ناروال از این منطق مستثناست. حضور طولانی مدت نهنگ شاخ‌دار در قطب شمال علیرغم تنوع ژنتیکی کم یک راز باقی مانده است.

گروه تحقیقاتی هنوز نمی‌داند چرا منطق بقای ناروال متفاوت است اما این مطالعه شرط تنوع ژنتیکی بالا برای بقا را زیر سوال برده است. این گروه تحقیقاتی برای تکمیل مطالعاتش ژنوم نهنگ شاخ‌دار را با چهار پستاندار ساکن قطب شمال مقایسه کرده است. هر چهار گروه سطح تنوع ژنتیکی بیشتری نسبت به ناروال‌ها داشتند. همین نشان می‌دهد بقا در قطب شمال علیرغم تنوع ژنتیکی پایین مختص ناروال‌هاست.

منبع