تحقیق روی اولین حیوان قابل رویت سیاره زمین همچنان ادامه دارد و دانشمندان هر روز یک چیز جدید درباره قدیمی ترین حیوان زمین یاد می‌گیرند. این حیوان، بیوتای ادیاکاران نام دارد و عمر فسیل آن به بیش از ۵۴۰ میلیون سال می‌رسد!

فسیل‌های ادیاکاران ویژگی‌های ظاهری عجیبی دارند که در هیچ گروهی از جانوران مدرن دیده نمی‌شود. تا چند سال پیش محققان تصور می‌کنند این فسیل از لحاظ زیست‌شناختی بسیار ساده است. اما استفاده از یکی از روش‌های بوم‌شناسی مدرن نشان داد قدیمی ترین حیوان زمین بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کردیم به حیوانات مدرن شباهت دارد.

یک تحلیل جدید نشان می‌دهد اکثر فسیل‌های گردآوری شده نشانه‌های پیچیدگی زیست‌شناختی دارند و بیوتای ادیاکاران ده‌ها میلیون سال قبل از انفجار کامبرین، جوامع پیچیده را شکل داده بود. این موجودات به صورت نیمه غرق در کف اقیانوس زندگی می‌کردند و روش‌های تغذیه متفاوتی داشتند.

جوامع جانوری متنوع

جوامع جانوری متنوع به جوامعی گفته می‌شود که شامل گونه‌های مختلفی باشد که بر سر منابع متعدد و متنوع رقابت کنند و حتی بتوانند طعمه یکدیگر باشند (درست مثل بسیاری از اکوسیستم‌های جانوری امروزی). تحقیقات یک گروه مطالعاتی نشان می‌دهد نشانه‌های جوامع متنوع به زمان قدیمی‌ترین فسیل‌های ادیکاران برمی‌گردد. به عبارت دیگر، به محض شکل‌گیری زندگی ماکروسکوپی ایجاد جوامع اکولوژیکی متنوع هم آغاز شد. سایمون داروش رهبر گروه مطالعاتی درباره اهمیت این تحقیق جدید روی قدیمی ترین حیوان زمین می‌گوید:

«خروجی اصلی تحقیق ما، آزمایش دو مدل ساده و پیچیده از اکوسیستم‌های ادیکاران بود. مدل ساده پیشنهاد می‌کند این ارگانیسم‌های مرموز از همه جهت اولیه و بدوی بوده‌اند، یک اکولوژی مشترک داشتند و همگی بر سر منابع یکسان رقابت می‌کردند. در مقابل مدل پیچیده پیشنهاد می‌کند این موجودات – درست مثل حیوانات مدرن – بر سر منابع متفاوت رقابت می‌کردند. تحلیل‌های ما از مدل پیچیده حمایت می‌کند و نشان می‌دهد قدیمی ترین حیوان دنیا – علیرغم ظاهر پیچیده – شباهت‌ها و مشترکات زیادی با حیوانات مدرن دارد.»

فسیل قدیمی ترین حیوان زمین با نام بیوتای ادیکاران
فسیل قدیمی ترین حیوان زمین با نام بیوتای ادیکاران

مدلسازی سه بعدی

این گروه مطالعاتی برای تحقیق روی فرضیه‌های مختلف، تمام داده‌های مربوط به بیوتای ادیکاران را از پایگاه‌های علمی معتبر جمع‌آوری کردند. سپس داده‌هایی که خودشان در طول پژوهش میدانی در نامبیای جنوبی به دست آورده بودند را به این داده‌ها اضافه کردند. این فسیل‌های نامبیایی از قدیمی‌ترین فسیل‌های روی زمین هستند و حاوی اطلاعات زیادی درباره جوامع جانوری هستند که درست قبل از انفجار کامبرین زندگی می‌کردند.

در ساختنی بخوانید :
اخبار علمی : مقابله با باکتری ها از طریق دزدی سیستم ایمنی

این فسیل‌ها یکی از چند نمونه انگشت‌شمار جوامع ساده در تحلیل‌ها بودند و همین نشان می‌داد این ارگانیسم‌ها از لحاظ زیست‌شناختی تحت فشار بوده‌اند. این نتیجه‌گیری محققان را به این باور رساند که بیوتای ادیکاران قبل از انفجار کامبرین در حال انقراض بوده است. دانستن زمان دقیق انقراض قدیمی ترین حیوان زمین بسیار هیجان انگیز است اما آنطور که دکتر داروش می‌گوید اثبات این داده به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

در حال حاضر این گروه مطالعاتی مشغول جمع‌آوری داده‌های فسیلی بیشتر برای مدلسازی سه بعدی از بیوتای ادیکاران است. این روش باعث می‌شود ویژگی‌های این جانور که ۵۴۰ میلیون سال پیش منقرض شده، بیشتر شناخته بشود.

منبع