برخلاف سایر مارهای سمی که معمولاً افرادی که به آنها دست زده اند یا آنها را غافلگیر کرده اند نیش می زنند، به تازگی کشف شده است که مار سمی استرالیایی مولگا (mulga) مردم را وقتی نیش می زند که خوابیده اند. در یک مطالعه جدید که ۲۷ نفر از افرادی که مار مولگا آنها را نیش زده بود مورد آزمایش قرار می داد، مشخص شد که ۷ نفر وقتی که خواب بوده اند – از نیمه شب تا ساعت ۵ صبح – نیش زده شده اند.
این نوع نیش زدن رایج نیست – بیشتر افرادی که در مطالعه شرکت داشته اند در حین یک ارتباط عمدی با مار سمی آسیب دیده اند. به عنوان مثال، یکی از قربانی ها در حین بازی با یک مار و دیگری در حالیکه مشغول غذا دادن به مار خانگی اش بوده است، توسط مار سمی آسیب دیده است.
اما ۱۰ نفر از این افرادی که گزیده شده بودند بصورت ناخواسته با مار مولگا مواجه شده بودند و ۷ نفر از آنها وقتی در خواب گزیده شده بودند. در گزارش محققانی که این مطالعه را انجام داده اند، آمده است:

قابل ذکر است که از آنجاییکه ۷۰ درصد از افرادی که بدون تماس عمدی گزیده شده اند، هنگام گزیده شدن خواب بوده اند احتمال می رود که گزیده شدن در خواب بسیار رایج تر از آن حدی است که در تحقیقات پیشین ثابت شده است.

مار مولگا بزرگترین مار خاکی سمی در استرالیا است. نیش مار ممکن است کشنده باشد با این حال تازه ترین مورد نیش مار مولگا که منجر به مرگ شده است، به ۴۰ سال پیش باز می گردد. محققان دریافتند که اکثر گزیدگی ها بین ماه های دسامبر و مارچ که هوا در استرالیا گرمتر است، اتفاق افتاده است. ۸۰ درصد از قربانی ها زن بوده اند.
مارها همیشه هنگام نیش زدن سم شان را تزریق نمی کنند، اما در این مطالعه ۲۱ نفر از بیماران علائم آلوده شدن به زهر را داشته اند که به این معنی است که سم به آنها تزریق شده است. افرادی که در این مطالعه شرکت کرده اند خونریزی، تهوع، دردشکم و اسهال را نشان داده اند.

در ساختنی بخوانید :
قدرتی هزاران برابر کامپیوتر های ناسا در دستان ما
مار سمی مولگا
مار سمی مولگا

دکتر سین بوش، پروفسور طب اورژانس و متخصص سم مار در دانشگاه کالیفرنیا درباره این تحقیق گفته است:

نکته جالب این تحقیق این است که نسبت افرادی که سم وارد بدنشان شده است، بیشتر از حد انتظار بوده است. این نسبت بالا ممکن است ناشی از سایز بزرگ حیوان و دندان های نیش آن باشد.

بوش افزود که شیوع بالای گزیدگی مار سمی در حین خواب هم بسیار جالب است؛ چون بیشتر مارگزیدگی ها وقتی رخ می دهد که حیوان احساس خطر کرده است و قصد دفاع از خودش را داشته است.
نویسندگان این تحقیق گفته اند که علت اینکه مارها افرادی را که خواب بوده اند، نیش زده اند روشن نیست. آنها حدس می زنند که در یکی از این موارد مار جذب گرمای بدن قربانی شده است و در مورد دیگر، مار در ابتدا فقط به دنبال جوندگانی که اطراف سطل زباله خانه قربانی جمع شده بودند به خانه قربانی نزدیک شده است.
یافته های این مطالعه به صورت آنلاین در نشریه علمی پژوهشی Toxicon منتشر شده است.

منبع