هفتمین ردیف جدول تناوبی رسما کامل شد! و حالا باید برای تازه وارد ها اسم انتخاب کنیم.‏
جدول تناوبی، آرایشی جدولی از عناصر شیمیایی است که دنیای علم شیمی را متحول و مطالعه سیستماتیک تمامی عناصر ‏شیمیایی را ممکن کرد. جدول تناوبی عناصر را بر اساس تعداد پروتون های درون هسته ( همان عدد اتمی که همه با آن آشنا ‏هستیم)، وضعیت الکترون ها و خواص شیمیایی تکرار شونده مرتب می کند. ‏
تمامی عناصر با عدد اتمی 1 (هیدروژن) تا 118 (آناناکتیوم) تا به حال کشف شده اند- کشف 4 تای آن ها هم به تازگی تایید ‏شده است. 94 عنصر اول در طبیعت کشف شدند، در حالی که بقیه آن ها به طور مصنوعی ساخته شده اند. دانشمندان نشان ‏داده اند که عناصر 95 تا 100 زمانی در طبیعت وجود داشتند اما در حال حاضر وجود ندارند.‏

تازه ترین عناصر جدول تناوبی

این چهار عنصر جدید اونونتریوم ‏‎(Ununtrium)‎، اونونپنتیوم ‏‎(Ununpentium)‎، اونونسپتیوم ‏‎(Ununseptium)‎‏ ‏و اونونوکتیوم ‏‎(Ununoctium)‎‏ نام گرفتند. اما در واقع این اسم ها فقط عدد اتمی آن ها را نشان می دهند. این عناصر ‏اساسا از برخورد دادن هسته های سبک تر با یکدیگر به وجود آمده اند.‏
پرفسور جان ریدیک ‏‎(Jan Reedijk)‎، مدیر بخش شیمی آلی آیوپاک ‏‎(IUPAC)‎‏ یا همان اتحادیهٔ ‏بین‌المللی شیمی محض و کاربردی، می گوید: جامعه شیمی بی صبرانه مشتاق است تا بالاخره ‏تکمیل محبوب ترین جدول خود را تا سطر هفتم ببیند. ‏
این عناصر جدید توسط دانشمندانی در ژاپن، روسیه و آمریکا در موسسه مشترک تحقیقات اتمی در دوبنا ‏‎(Dubna)‎‏ ‏روسیه و آزمایشگاه ملی لورنس لیورمور ‏‎(Lawrence Livermore)‎‏ در کالیفرنیا ساخته شده اند. کاشفان این عناصر ‏حالا می توانند اسم هایی که آیوپاک تایید می کند را برای این عناصر انتخاب کنند.‏
آیوپاک فرآیند رسمی کردن اسم ها و نماد های این عناصر که موقتا اونونتریوم (عنصر 113 یا ‏Uut‏)، ‏اونونپنتیوم (عنتصر 115 یا ‏Uup‏)، اونونسپتیوم (عنصر 117 یا ‏Uus‏)، اونونوکتیوم (عنصر 118 یا ‏Uuo‏) نام دارند ‏را شروع کرده است.‏

در ساختنی بخوانید :
هوای پاک کانادا در چین به فروش می رسد!
4 عنصر جدید برای همیشه به جدول تناوبی اضافه شدند و ستون هفتم آن را تکمیل کردند.
4 عنصر جدید برای همیشه به جدول تناوبی اضافه شدند و ستون هفتم آن را تکمیل کردند.

منبع