مطالعه سلول های بنیادی در آفریقای جنوبی برای تولید مدل های آزمایشگاهی از بیماری انجام می شود تا از نتایج آن برای تصحیح جهش ژنی منجر به شب کوری، دید تونلی و کوری و کمک به افراد دارای اختلال بینایی استفاده شود.

محققان دانشگاه کیپ تاون در آفریقای جنوبی درباره جهش ژنتیکی منجر به اختلالات بینایی و درمان آن به وسیله سلول های بنیادی مطالعه می کنند.
محققان دانشگاه کیپ تاون در آفریقای جنوبی درباره جهش ژنتیکی منجر به اختلالات بینایی و درمان آن به وسیله سلول های بنیادی مطالعه می کنند.

اگر مطالعه درست پیش برود جهش های ژنی می توانند با فرآیندی به نام ویرایش ژن تصحیح شوند، فرآیندی که در سلول های بنیادی به دست آمده از پوست بیمار اتفاق می افتد. این سلول های بنیادی تبدیل به بافت مبتلا به بیماری می شوند، بافتی که در این مورد شبکیه چشم است. این اولین قدم برای فهم این است که جهش ژن چگونه باعث بروز این بیماری می شود و آیا اصلاح نقص در سلول در یک مدل آزمایشگاهی می تواند جریان بیماری را برگرداند؟ با این که انتقال سلول های بنیادی در بعضی مناطق جهان اتفاق افتاده اما هنوز در آمریکای شمالی در مرحله کارآزمایی بالینی است. این تحقیق از جمله پیشرفته ترین تحولات در درمان به وسیله سلول های بنیادی است.

شب کوری، دید تونلی و کم بینایی همیشگی نشانه های اختلالی به نام retinitis pigmentosa هستند، یکی از چندین بیماری ارثی چشم. اختلالات شبکیه در یکی از هر 3500 نفر در سراسر جهان اتفاق می افتد. این اختلالات هم از نظر بالینی و هم از نظر ژنتیکی متنوع هستند. این بیماری ها با جهش در بیش از 280 ژن مرتبط هستند. اختلالات می توانند از نسلی به نسل دیگر و از طریق یکی یا هر دو والدین منتقل شوند و ممکن است روی کودکان، وابسته به جنسیت آن ها، اثرات متفاوتی داشته باشند.

این اختلالات ممکن است به صورت تنها یا به عنوان بخشی از یک بیماری دیگر، مانند سندوم آشر (Usher syndrome) که با از دست دادن شنوایی همراه است، بازنمود کنند. این موضوع مرتبط با اختلالات رشدی یا عصبی است. همچنین احتمال دارد این اختلال ها نتیجه دیگر بیماری های سیستمی مانند بعضی انواع دیابت باشند.

در ساختنی بخوانید :
مغز انسان چطور رنگ ها را به خاطر می آورد؟

فهم ژن

مطالعه بر مکانیزم های یک ژن که باعث شب کوری و از دست دادن بینایی کناری است، تمرکز دارد. فهم مکانیزم اولین قدم برای تدبیر یک درمان است. این ژن که در سال 2004 شناخته شد در عملکرد نرمال سیستم مرتبط با ترجمه پروتئین ها در بدن ما دخیل است. این ژن در بدن پیدا می شود اما در انسان هایی که جهش داشته اند به دید ضعیف منجر می شود. برای پیدا کردن راهی برای درمان بیماری، جهش های باعث شب کوری و از دست دادن دید کناری، باید روی شبکیه چشم بیمار کار کرد اما این بافت را نمی توان از افراد زنده به دست آورد.

اینجا جایی است که سلول های بنیادی به کار می آیند. مطالعه سلول های بنیادی با مدل سازی بیماری در آزمایشگاه برای مطالعه یک بیماری یا ساخت محیطی برای آزمایش درمان های آن، سودمند بوده است. اینکه یک بیماری درمان بشود یا نه به فهم پایه ای بیماری بستگی دارد. مدل سازی بیماری به دانشمندان اجازه می دهد روند و کار یک بیماری را به جای مطالعه مستقیم روی بیمار در آزمایشگاه دنبال کنند.

بیماری در ظرف

یک مدل بیماری نشان دهنده زیست شناسی غیرنرمال انسان در یک بیماری خاص است. اگرچه موش برای مدل سازی بیماری استفاده می شود، اما محققان به سمت استفاده از سلول ها در آزمایشگاه روی آورده اند زیرا استفاده از موش محدودیت های اخلاقی دارد و حیوان نمی تواند کاملا منعکس کننده بیماری های انسان باشد.

سه نوع مختلف سلول بنیادی وجود دارد: سلول های بنیادی بالغ (adult stem cells)، سلول های بنیادی مزانشیمی چندکاره (multipotent mesenchymal stem cells) و سلول های بنیادی پر توان (pluripotent stem cells).

در ساختنی بخوانید :
زندگی جاودانه انسان به پیش بینی ری کورزویل

سلول های بنیادی پرتوان القایی، انواع بالغی هستند که در آزمایشگاه دوباره برنامه ریزی شده اند تا مشابه سلول های بنیادی جنینی رفتار کنند. این سلول ها می توانند به انواع بافت های مختلف تبدیل شوند، بافت هایی که از لحاظ نظری می توانند برای درمان بیماری های مختلف استفاده شوند. با ساخت مدل های سلولی بیماری از سلول های بنیادی پرتوان القایی، به محققان اجازه داده می شود تا اثرات درمان های خاص را روی بافت مطالعه کنند. این مطالعه می تواند شامل ویرایش ژن یا ژن درمانی درون کشتگاهی هم بشود.

یکی از جنبه های مطالعه استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی برای دسترسی راحت به بافت پوست بیمار یا خویشاندان غیر مبتلای او و سپس رشد این بافت ها به خطوط سلولی فیبروبلاست (fibroblast cell lines) است که می تواند برای تبدیل به سلول های بنیادی القایی دوباره برنامه ریزی شود. این سلول های بنیادی دوباره برنامه ریزی شده بسیار شبیه بافت جنینی هستند که پتانسیل تبدیل به گیرنده نوری یا سلول ها اپیتیلوم رنگدانه شبکیه را دارند.

وقتی گیرنده نوری یا سلول های اپیتیلوم رنگدانه شبکیه را داریم به گستره ژنوم، بیان ژن انجام دهیم. فرآیندی که در آن از دستور العمل های ژنتیکی برای ساخت یک تحلیل محصول ژن (ترانسکریپتوم: مجموعه از مولکول های RNA پیام رسان) استفاده می شود. این تحلیل اثرات جهش را در معرض شناخت قرار می دهد و احتمالا منجر به این می شود که بفهمیم چرا جای دیگر سلول ها، بافت ها و ارگان ها، این سلول های شبکیه هستند که بیماری را بازنمود می کنند.

مدل باید جنبه های بیماری را در بیرون از بدن بازتولید کند. این کار برای بیماری هایی که گرفتن بافت مبتلا از بیمار مشکل است، مانند شبکیه، بسیار مفید است. تا زمانی که بیمار زنده است نمی توان از او بافت شبکیه گرفت. اگر کسی بمیرد زمان کمی برای گرفتن بافت وجود دارد. استفاده از بیماری در یک مدل آزمایشگاهی این موانع را از بین می برد.

در ساختنی بخوانید :
اسکلت انسان نسبت به اسکلت اجداد شکارچی اش شکننده تر است

ارتباط بین سلول های بنیادی و تصحیح ژن

اگر با تکنولوژی ویرایش ژن، جهش در یک بیماری در آزمایشگاه اصلاح شود، ژن تصحیح شده، بدون جهش روی آن، می تواند به بیمار منتقل شود. این تکنولوژی قول درمان بیماری های ژنتیکی را با استفاده از انتقال سلول های بنیادی پرتوان القایی که از نظر ژنتیکی تصحیح شده اند، می دهد.

فواید بالقوه ژن درمانی بر پایه سلول های بنیادی به شرح زیر است:

  • از بین بردن نیاز به سرکوب سیستم ایمنی
  • توانایی تولید ذخیره بی پایان سلول های قابل انتقال که از بیمار گرفته شده اند
  • توانی ویرایش ژن در اختلالی که باعث جهش ژنتیکی می شود

در آفریقای جنوبی محققان بر ویرایش ژن و تکنولوژی سلول های بنیادی کار می کنند، اگر چه این کار در مرحله آزمایش بالینی یا درمان نیست. آزمایش های بالینی در بعضی کشور ها شروع شده، اما این نوع تحقیق هنوز در مراحل اولیه خود است زیرا موانع بسیاری در استفاده از ژن درمانی بر پایه سلول های بنیادی در بیماران وجود دارد. این چالش ها شامل تعیین ایمنی و کارآمدی این نوع درمان است زیرا نتایج بلند مدت هنوز ناشناخته هستند.

داشتن بافت شبکیه مختص بیمار در یک پتری دیش به ما قدرت انجام ویرایش پیچیده ژن را می دهد. اگرچه این کار می تواند به برعکس کردن جریان یک بیماری سلولی در ظرف بینجامد، اما امید است تا بینشی به هدف بلند مدت تر ما یعنی درمان شناسی بر اساس بیماری نیز به همراه داشته باشد.

منبع