پرندگان اولیه پرواز هم می کرده اند؟ شاید این پرنده 125 میلیون ساله بالای سر دایناسور ها پرواز می کرده است.

پرندگان اولیه و قدرت پرواز

فسیل بالی که متعلق به یک پرنده در دوران کرتاسه (Cretaceous) بوده و خیلی خوب حفظ شده این احتمال را می دهد که تعدادی از پرندگان اولیه قادر به پرواز بوده اند. باقی مانده ها از یک معدن سنگ آهک در اسپانیا به دست آمده و ویژگی های فسیل یادآور ویژگی های پرندگان امروزی است، ویژگی هایی مانند مانند نظم پیچیده ماهیچه ها، تاندون ها و رباط ها. این سیستم بافت نرم برای کنترل حالت و تنظیم سریع بال برای پرواز در آسمان، بسیار مناسب است.

در میان خزندگان، پرواز حداقل دو بار تکامل یافته است. دیوپکفالوس (pterodactyls) و پرندگان. حالا همه این را می دانند که پرندگان از دایناسور ها تکامل یافته اند؛ دایناسور های تروپاد (theropod dinosaurs) که دارای پر بوده اند. مشهورترین نمونه آکئوپتریکس (Archaeopteryx) است که 150 میلیون سال پیش زندگی می کرده است. با داشتن پنجه و دندان های یک دایناسور اما پر های یک پرنده مسلما آرکئوپتریکس از گونه های انتقالی حیات بوده است. بعضی ها با توجه به شواهد استخوان های قوی بر بال ها، پا های پشتی پر دار و تمهیدات پر و بال که باید برای کمک به پرواز بوده باشند، اعتقاد دارند که این نمونه قادر به پرواز هم بوده است. اینکه این حیوان پرواز می کرده یا تنها کمی در هوا سر می خورده مورد بحث است.

گونه جدید پرنده که هنوز نامی هم ندارد و در مرکز اسپانیا کشف شده مدرک دیگری از پرواز پرندگان اولیه است که با فسیل های بافت نرم (یافته ای کاملا کمیاب) پشتیبانی می شود. گیلرمو ناوالون (Guillermo Navalón)، سرپرست تحقیق می گوید این عجیب است که ویژگی های امروزی در پرندگان اولیه یافت شده است. این یعنی پرندگان اولیه دارای ویژگی های ایرودینامیک در مدلی شبیه به پرندگان امروزی بوده اند.

در ساختنی بخوانید :
تری کلوسان موجود در خمیر دندان و صابون جرم ها را قویتر می‌کند!

لوئیس چیاپ (Luis Chiappe)، یکی از نویسنگدان مطالعه که در موزه تاریخ طبیعت لس آنجلس کانتی است، گفت:

شباهت بدنی بین شبکه ماهیچه هایی که در فسیل حفظ شده و آن هایی که در پرندگان امروزی وجود دارد، نشان دهنده داشتن قدرت های ایرودینامیکی در بعضی از پرندگان اولیه است.

پرنده یافت شده گروهی از پرندگان حقیقی (true birds) به نام Enantiornithes بود. نام گروه دیگر Ornithurines است.

اما با داشتن نگاهی سریع به آناتومی بال های پرندگان اولیه دانشمندان با اطمینان نمی توانند بگویند که پرنده 125 ساله می توانسته پرواز کند. ممکن است پرواز کننده های خاصی وجود داشته باشد که بالای سر دایناسور ها پرواز می کرده اند یا اینکه پرواز های کوتاهی را در از زمین داشته باشند یا در هوا سر بخورند.

چیاپ می گوید: “فسیل کشف شده نگاه جدیدی از آناتومی بال پرندگانی که بین بزرگ ترین دایناسور ها زندگی می کرده اند به ما می دهد. فسیل هایی مانند این به دانشمندان اجازه می دهند پیچیده ترین ویژگی ها درباره تکامل اولیه پرواز پرندگان را موشکافی کنند.”

منبع