خاموش کردن شمع و دوباره روشن کردن آن با استفاده از دود ، این علم شیمی است، نه جادو!

روشن کردن دود شمع

یک شمع بردارید و روشن کنید. شعله فتیله روشن، موم اطراف را بخار می کند و باعث ایجاد گرما و نور می شود. حالا آن را خاموش کنید تا ستونی ضعیف و باریک از دود ببینید. اما صبر کنید! دود سوختن فتیله هنوز در خود موم بخار شده دارد و این موم به طور کامل نسوخته است. اگر این ستون دود را زود و درست پس از خاموش کردن شمع، روشن کنید دود ها دوباره آتش می گیرند و با رساندن این آتش به فتیله، شمع دوباره شعله می گیرد!

در ویدئو زیر نمایش این مطلب را ببینید :

منبع

در ساختنی بخوانید :
آموزش شمع سازی به روش حرفه ای و با وسایل ساده