دولت اسکاتلند اعلام کرد که ساخت اولین نیروگاه بادی شناور انگلستان و بزرگ ترین آن در سطح جهان را تایید کرده است.

شرکت انرژی استتویل نروژ پروانه طرح اولیه 6 توربین را گرفته که ظرفیت تولید 135 گیگاوات برق در سال دارند. بر خلاف توربین های بادی روی خشکی، توربین های پروژه نیروگاه بادی شناور های ویند (Hywind) در بستر دریا ساخته می شوند و برق تولیدی آن ها توسط کابل های زیر زمینی به ساحل می رسد.

طرح نیروگاه بادی شناور در اسکاتلند

جان سویینی (John Swinney) قائم مقام نخست وزیر اسکاتلند می گوید: “در حیطه تولید برق و نوآوری تکنولوژی، پروژه نیروگاه بادی شناور های ویند، بزرگ و هیجان انگیز است و انتخاب اسکاتلند توسط استتویل برای ساخت بزرگ ترین نیروگاه بادی شناور نشان اعتماد بزرگی برای تخصص در بخش انرژی و نیروی کار متخصص ما است.”

این خبر به خصوص در آستانه نشست آب و هوای پاریس جالب است، نشستی که قصد دارد قرارداد هایی بین کشور ها در رابطه با مسائل تغییر آب و هوای زمین ببندد.

ایرین راملهف (Irene Rummelhoff)، معاون اجرایی استتویل می گوید: “باد یک منبع انرژی جدید، مهم، به طور فزاینده رقابتی و تجدید پذیر است. هدف استتویل از توسعه این منطقه اولیه، نمایش راه حلی تجاری و در سطح کاربردی برای افزایش بیشتر پتانسیل بازار جهانی است. ما مفتخر هستیم که این پروژه در اسکاتلند انجام می شود، منطقه ای که علاوه بر شرایط بادی مطلوبی، زنجیره تامین قوی میان نفت و گاز و سیاست های عمومی حمایت گر دارد.”

جهان در راه به دست آوردن 25 درصد برق خود از منابع تجدید پذیر تا سال 2020 است و آن را مدیون توسعه های نوآورانه در زمینه انرژی بادی مانند این پروژه هم خواهد بود.

در ساختنی بخوانید :
اگر حشرات نبودند چه بلایی سر زندگی در زمین می آمد؟

 

منبع