سحابی در عمق عکس فضایی، مانند یک گل رز می شکفد.

سحابی آشفته 17 به شکل گل رز در فاصله 5500 سال نوری زمین.
سحابی آشفته 17 به شکل گل رز در فاصله 5500 سال نوری زمین.

یک سحابی تشکیل دهنده ستاره که به شکل گل رز است در فاصله هزاران سال نوری از زمین در یک صحنه کهکشانی فوق العاده در حال شکفتن است. آشفته 17 (Messier 17) با نام های سحابی امگا، سحابی قو و سحابی نعل اسب شناخته می شود و در چند عکس قابل توجه توسط آژانس فضایی اروپا ثبت شده است.

آشفته 17 در فاصله حدودی 5500 سال نوری از زمین قرار گرفته و وسعت خود آن در حدود 15 سال نوری است. جرم کلی آشفته 17 در حدود 800 جرم خورشیدی است و یکی از روشن ترین و بزرگترین نواحی تشکیل دهنده ستاره کهکشان ما محسوب می شود.

رنگ سفید در این عکس یک رنگ واقعی است اما هاله قرمز رنگ نشانی از هیدروژن است. آژانس فضایی اروپا اعلام کرده: “این رنگ آمیزی نشانی از گاز هیدروژن درخشان است. ستاره های آبی با عمر کوتاه که اخیرا در آشفته 17تشکیل شده اند آن قدر نور فرابنفش متصاعد می کنند که گازهای اطراف را به حدی گرم می کند که شروع به درخشش کنند. در نواحی مرکزی رنگ ها روشن تر هستند و بعضی قسمت ها سفید به نظر می رسند. این رنگ سفید واقعی است و در نتیجه ترکیب نور گرم ترین گاز با انعکاس نور ستاره توسط غبارها به وجود آمده است.”

سحابی تشکیل دهنده ستاره

اولین تلاش برای ترسیم این سحابی (به عنوان یک سری از طرح سحابی ها) توسط جان هرشل (John Herschel) در سال 1833 انجام شد و در سال 1836 منتشر گردید. همین طور طرح هایی توسط ویلیام لاسل (William Lassell) در سال 1862 با استفاده از تلسکوپ 4 فوتی مستقر در مالت و توسط ام تروولت (M. Trouvelot ) از کمبریج ماساچوست انجام شد.

در ساختنی بخوانید :
یک دستگاه جدید که با تغییر اعصاب مغزی حالتان را بهتر میکند

 

منبع