شبیه سازی جهان این طور به نظر می رسد.

عکس زیر که توسط آزمایشگاه ملی آرگون (Argonne) شبیه سازی شده، یک خط زمانی است که هر فریم آن یک مرحله از تکامل جهان را نشان می دهد، از آغاز تا لحظه حال (چپ به راست). زنجیره شبیه سازی Q Continuum تا کنون کامل ترین شبیه سازی جهانی در ابعاد کهکشانی بوده است که حجمی معادل 1300 Mpc (هر Mpc برابر با 3.08567758 × 1022 متر است) که در آن نیم تریلیون ذره برای وضوح عالی 1.5×108 Msun جمع شده اند را پوشش می دهد.

زنجیره Q نشان دهنده تکامل جهان ما در طول 13.8 میلیارد سال است. این اطلاعات با استفاده از آخرین نسل دستگاه های نقشه برداری آسمان با کیفیت عالی و تجزیه آن به مدل های جهان که بزرگ تر و واضح تر و دقیق تر از مدل های قبلی هستند، به دست آمده است.

هدف نهایی این شبیه سازی یافتن منشا بنیادی جهان و ماهیت ماده تاریک و انرژی تاریک است. هر دوی این موارد به صورت مستقیم غیر قابل تشخیص هستند ولی 95 درصد از کل ماده جهان را تشکیل می دهند. این یک چالش بسیار بزرگ است ولی کارهایی از این قبیل در نهایت می توانند به یک پیشرفت غیر منتظره منتهی شوند.

این شبیه سازی جهان در تایتان (Titan) انجام شده است، یک سیستم  GPU-CPU واقع در مرکز هدایت محاسبات Oak که در حال حاضر دومین ماشین سریع در جهان است. برای اینکه بهتر تصور کنید باید گفت که این محاسبات شبیه سازی جهان آن چنان گسترده بود که 90 درصد از کل ظرفیت ماشین را برای دست یابی به این وضوح در حجم کهکشانی مورد استفاده قرار داد.

در ساختنی بخوانید :
جهان هولوگرافیک: آیا بعد سوم جهان توهم است؟

شبیه سازی جهان

عکس زیر ذرات  هاله نشان داده شده در سری شبیه سازی Q در  z = 0 یعنی زمان حال است، زیر نمونه ای از 1 درصد و بالاتر از همه ذرات در هاله های جرم.  هاله های با ذرات زیر 500 عدد با 5 ذره نمایش داده شده اند. عکس اول (چپ گوشه بالا) همه حجم را نشان می دهد؛ حجم دهانه قاب مکعبی در عکس بعدی (بالا وسط) و به همین ترتیب نشان داده شده است. سری عکس ها به یکی از بزرگ ترین شاخه های شبیه سازی که در دو عکس آخر نشان داده شده است (ردیف پایینی وسط و راست) قابلیت بزرگ نمایی دارد. به طور کل تقریبا 46 درصد از همه ذرات در  هاله های با 100 ذره و یا بیشتر در z = 0 قرار دارند.

سری شبیه سازی Q

 

منبع