ماهواره های فوق العاده کوچک می توانند اطلاعات آزمایش های شما را به فضا ببرند.

به نظر شبیه یک بادکنک ساخته دست آدم فضایی ها می آید ولی با سرعت 17500 مایل بر ساعت در مداری دور زمین می چرخد و می تواند اطلاعات یک آزمایش علمی– حتی آزمایش شما را- برای دو ماه قبل از این که در اتمسفر بسوزد با خود داشته باشد. در اوایل سال آینده 20 عدد از این ماهواره نما ها اطلاعات را به 50 ایستگاه در سر تا سر جهان خواهند رساند.

مهندس هوافضا شاون وایتهد (Shaun Whitehead) پروژه ماهواره نما را برای این راه اندازی کرد تا مردم عادی هم بتوانند چیز هایی را به فضا بفرستند. او می گوید:

ما با روش های تفکر قدیمی مدرسه عقب مانده بودیم. امیدوارم ماهواره نما بتواند پیشرفت در فضا را سرعت ببخشد و الهام بخش همه برای نگاه به آسمان باشد.

وسیله پرنده او آن قدر کوچک است که می تواند در سوراخ ها و گوشه های پرتاب کننده های تجاری جا بگیرد و با سواری گرفتن مجانی از وسایل بزرگ تر هزینه های ورودش به فضا را کاهش دهد.

کسانی که اولین آزمایش را پیگیری می کنند گروهی پراکنده و متنوع هستند. مهندسان آزمایشگاه پیشرانه جت ناسا (JPL) امیدوار هستند که بتوانند دسته ای از ماهواره نما های مرتبط با هم را برای مطالعه موج های گرانشی زمین استفاده کنند. سه خواهر نوجوان از تنسی که نام دختران در فضا را دارند می خواهند جلبک و تخم میمونی دریایی را به دور زمین بفرستند. هنرمندی به نام استفان جی بوچر (Stefan G. Bucher) مایعات مغناطیسی شده و آلیاژ های حافظه دار (به آلیاژهایی گفته می‌شود که خواص ترمومکانیکی قدرتمندی دارند) در این ماهواره قرار دهد.

در ساختنی بخوانید :
اولین سلول مغزی مجازی و سه بعدی ساخته شد
ماهواره نما می تواند اطلاعات شما را به فضا ببرد.
ماهواره نما می تواند اطلاعات شما را به فضا ببرد.

در نهایت یک تیم جهانی از داوطلبان، شامل یک تیم پسران پیشاهنگ در ویسکانسین و یک مدرسه از جزایر کوک تمام اطلاعات ماهواره نما را زیر نظر خواهند گرفت. (بدون وجود گیرنده در آن جزایر فاصله خالی بزرگی در مناطق تحت پوشش در اقیانوس آرام به وجود می آمد) فضا مقصد است و به زودی هر کسی می تواند به آن دستیابی داشته باشد.

منبع