جهان معماری موفق شد در سال 2014 رکورد خوبی در زمینه ساخت آسمان خراش ثبت کند. در سال میلادی گذشته 97 برج بلند جدید در نقاط مختلف جهان ساخته شد. شاید فکر کنید بیشتر این آسمان خراش ها در امریکا و اروپا ساخته شده باشند اما قاره آسیا بیشترین سهم را بخود اختصاص داده و 76 مورد از مجموع 97 برج در این قاره ساخته شده اند.

در بین کشورهای آسیایی – و البته سایر کشورها – هم سهم چین با 58 آسمان خراش پیشتاز این حوزه معماری است. امریکا هم یک رکورد در این لیست به ثبت رسانده است و با ساخت مرکز تجارت جهانی یک عنوان سومین ساختمان بلند جهان را هم به این لیست اضافه کرده است. علاوه براین 10 آسمان خراش دیگر در سال 2014 در امریکا ساخته شده است که همگی 300 متر ارتفاع دارند.

برخی از تحلیل گران معتقدند این تعداد برج نشان دهنده رونق گرفتن اقتصاد در سطح جهانی است. رکورد قبلی مربوط به سال 2011 با ساخت 81 آسمان خراش بود.

در گالری زیر میتوانید تصاویر برخی از این آسمان خراش ها را ببینید:

منبع

در ساختنی بخوانید :
شاید اکسیژن راه کشف موجودات فضایی و حیات فرازمینی نباشد