One Central Park یکی از معروف ترین برج های سبز در استرالیا است. این برج سبز که 116 متر ارتفاع دارد که شهر سیدنی قرار دارد، دو تکنولوژی پیشرفته را با هم آمیخته است: یک باغ هیدرویونیک که از 383 گونه گیاهی مختلف ساخته شده است و نمای بیرونی ساختمان را پوشانده است و 42 چرخ آینه ای؛ آینه هایی که انرژی خورشیدی را از پنجره های ساختنمان دور می کنند.

برج سبز One Central Park در سیدنی استرالیا؛ این از دو تکنولوژی پیشرفته استفاده می کند و یکی از بهترین برج های دوستدار طبیعت در دنیاست
برج سبز One Central Park در سیدنی استرالیا؛ این از دو تکنولوژی پیشرفته استفاده می کند و یکی از بهترین برج های دوستدار طبیعت در دنیاست

این برج سبز بخوبی می تواند مسیر آینده معماری را نشان دهد؛ زمانی که بیومیمیک (استفاده از مدل های فیزیولوژیکی در سیستم های مدرن) دیگر یک ایده مفهومی در معماری محسوب نمی شود. با دیدن این برج سبز قبل از هر چیز به یاد درخت های بزرگی می افتید که در پارک های بزرگ دیده اید.
در این ساختمان از یک سیستم برق رسانی کارآمد و بهینه استفاده شده است که میزان مصرف انرژی این برج سبز را نسبت به ساختمان هایی با اندازه و کاربری مشابه تا 25 درصد کاهش می دهد.

منبع

در ساختنی بخوانید :
تصاویری شگفت انگیز از مرکز کهکشان راه شیری