خانه / فرم ثبت شکایات

فرم ثبت شکایات

برای ثبت شکایت خود در مورد فروشگاه اینترنتی می توانید از فرم زیر بهره ببرید:

ما به محض دریافت فرم سعی می کنیم و شکایت شما رسیدگی کنیم ، لطفا اطلاعات خواسته شده را به درستی وارد کنید تا در زمان مورد نیاز بتوانیم با شما ارتباط برقرار نماییم.

لطفا دقت داشته باشید که این فرم تنها برای شکایات مرتبط با فروشگاه اینترنتی کاربرد داشته و به پیام های دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دقت داشته باشید که همه فیلد های فرم اجباری هستند و باید پر شوند


شرایط و قوانین وبسایت را خوانده و از آن آگاه هستم